strasho pindzur strasho pindzur

Еднодневна екскурзија во Струмица.

Во рамките на Проектот за социјализација на лица со посебни потреби под покровителство на Црвен Крст Кавадарци и Комерцијална банка реализирана е еднодневна екскурзија во Струмица.Меѓу останатите активности организиравме и посета на посебното училиште во Ново село.

Еднодневна екскурзија во Струмица

 

Останати натпревари и награди