strasho pindzur strasho pindzur

Еднодневна екскуризија во зоолошката градина во Скопје

Благодарение на Господинот Пене од Росоман, организирана беше еднодневна екскурзија со учениците во зоолошката градина во Скопје со заеднички ручек. Голема благодарност за повторно направениот хуман гест на нашиот драг пријател.

Еднодневна екскуризија во зоолошката градина во Скопје

 

Останати натпревари и награди