strasho pindzur strasho pindzur

Републички натпревар Англиски јазик

На 23.02.2013 год. се одржа Републички натпревар по Англиски јазик под покровителство на Британски совет и ФОН. На натпреварот учествуваа три ученички од осмо одделение: Сара Балова, Марија Коцева и Марија Атанасова под менторство на наставничката Милица Арсова. Ученичката Марија Атанасова доби III награда, а училиштето доби благодарница.

 

Останати натпревари и награди