strasho pindzur strasho pindzur

Физичко и здравствено образование 27.04.2020

Наставна содржина
89. Скокање преку јаже

Ученици во текот на денот најдете време и изработите го комлексот вежби за загревање: -Вежби за глава и врат, -Вежби за раце и раменски појас, -Вежби за половината, -Вежби за нозе и стапала. Секоја вежба се изведува од 10 до12повторувања.Да се направат и вежби за лабавење(истегнување) на телото. Да не се заборават и потскоците напред-назад, лево-десно, напред-назад-лево-десно,од клекнување скок со двете нозе во вис и на крај секој по 10 чучнувања.Од кога ќе се завршат овие вежби секој од вас да направи од 10-15 стомачни, 10-15 грбни и склекови кој колку може.П.С.Секоја физичка активност да се документира со видео запис.


Здраво на сите, во прилог ви испраќам што треба да се сработи за денес за часот по Физичко и здравствено образование според наставната содржина што ја имаме, а тоа е скокање преку јаже. Во првото видео имаме неколку предвежби како треба правилно да скокаме на прсти, како најлесно да го усогласиме ритамот на скокање на јаже, како да скокаме јаже заедно со друг и како треба да се скока јаже правилно. Очекувам да ми испратите видео од учениците како го извежбале скокањето на јаже.

Во второто видео ви е прикажно како да скокаме на јаже во 5 чекори.

Во прилог ви испраќам видео од напредно скокање на јаже. Ова НЕ е задолжително да го сработат учениците, туку само да видат до кое ниво може да се стигне со напорна работа и вежбање.
Спортски поздрав. 😉

https://www.youtube.com/watch?v=wFkL0kogg54&fbclid=IwAR1iLkOINBMRp0LJQcIC_xiWN65N4rd_dUNEfXgevHbSVPP6NjUvVCMH1kM

https://www.youtube.com/watch?v=KYlSiTGD2_I&fbclid=IwAR1iRTnyWNMm5AfaEDfvz_p_fOkXUcaBTSQV03ddlD_h1AG4OmXytm3x46M

https://www.youtube.com/watch?v=-_et5p7h86M&fbclid=IwAR1JZJML0lgx8tv-Q-O8sw3qJbHJJKfYkZtlAmg3irabJvGuKb7KvpEGLG8

 

Останати содржини

 • Прво одделение 01-06.06.2020
 • Прво одделение 18-22.05.2020
 • Прво одделение 11-15.05.2020
 • Прво одделение 04-08.05.2020
 • Прво одделение 30.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 27.04.2020
 • Македонски јазик
 • Физичко и здравствено образование 21-24.04.2020
 • Прво одделение 24.04.2020
 • Природни науки 23.04.2020
 • Денот на планетата земја
 • Општество 22.04.2020
 • Ликовно образование 22.04.2020
 • Македонски јазик 22.04.2020
 • Математика 22.04.2020
 • Математика 21.04.2020
 • Музичко образование 21.04.2020
 • Македонски јазик 21.04.2020
 • Природни науки 21.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 20.04.2020
 • Природни науки
 • Математика
 • Макеоднски јазик
 • Физичко и здравствено образование
 • Прво одделение 15.04.2020
 • Македонски јазик 14.04.2020
 • Природни науки 14.04.2020
 • Математика 14.04.2020
 • Музичко образование14.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 14.04.2020
 • Физичко и здравствено образование
 • Физичко и здравствено образование 10.04.2020
 • Ликовно образование 10.04.2020
 • Математика 10.04.2020
 • Македонски јазик 10.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 06-10.04.2020
 • Македонски јазик и Математика 09.04.2020
 • Mакедонски јазик
 • Македонски јазик и Математика 07.04.2020
 • Прво одделение 06.04.2020
 • Математика
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик 02.04.2020
 • Математика 02.04.2020
 • Физичко и здравствено образование
 • Физичко и здравствено образование 23-27.03.2020
 • Физичко и здравствено образование
 • Општество
 • Ликовно образование
 • Македонски јазик 01.04.2020
 • Математика 01.04.2020
 • Македоснки јазик 30.03.2020
 • Природни науки
 • Македонски јазик 31.03.2020
 • Музичко образование 31.03.2020
 • Македонски јазик 31.03.2020
 • Математика 31.03.2020
 • Математика
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик
 • Музикчко образование
 • Македонски јазик 26.03.2020
 • Математика 26.03.2020
 • Математика
 • Природни науки
 • Математика
 • Англиски јазик Возарци
 • Математика
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик 27.03.2020
 • Македонски јазик 25.03.2020
 • Македоснки јазик 26.03.2020
 • Македонски јазик 24.03.2020
 • Македоснки јазик 24.03.2020
 • Македонски 23.03.2020
 •