strasho pindzur strasho pindzur

Физичко и здравствено образование 21-24.04.2020

Наставни единици:

87. Кој е побрз натпревар

88. Скокање преку јаже

Ученици во текот на денот најдете време и изработите го комлексот вежби за загревање: -Вежби за глава и врат, -Вежби за раце и раменски појас, -Вежби за половината, -Вежби за нозе и стапала. Секоја вежба се изведува од 10 до12повторувања.Да се направат и вежби за лабавење(истегнување) на телото. Да не се заборават и потскоците напред-назад, лево-десно, напред-назад-лево-десно,од клекнување скок со двете нозе во вис и на крај секој по 10 чучнувања.Од кога ќе се завршат овие вежби секој од вас да направи од 10-15 стомачни, 10-15 грбни и склекови кој колку може. Ви испраќам и еден полигон каде што ќе видиме кој ќе биде најдобар со најдобро време. Во прилог ви испраќам и некои видеа од кои може да научете некоја нова вежбичка и да научете чекор по чекор како најлесно да скокате преку јаже.П.С.Секоја физичка активност да се документира со видео запис.

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI&fbclid=IwAR21jb2YFQLxyhDqHu1ZNUCQvORvLjAzSrCBlmgrg_qrOYkApw_wGL80E_c

https://www.youtube.com/watch?v=6xwiTa_xVlM&fbclid=IwAR0A_lKuL4POQQSSSXnDrev80sjWF24IgkoF8q-9W7kalF1R6pS3d52_t14

https://www.youtube.com/watch?v=HcACrogWYcs&fbclid=IwAR2YzyZ3GZZkP5lanITUuOd4AIIpGiE2rcaUy-11iWJDtQkWaztV7ZtpaU4

https://www.youtube.com/watch?v=_PobWSUG2WY&fbclid=IwAR2gN86orqyyTr-WHsnZ_3brJchbrVWmzHLv0CouPqTAp3URhD3F5StPHw4

https://www.youtube.com/watch?v=KYlSiTGD2_I&fbclid=IwAR2g4dV8Lee17zeBwdGU7uTr7bwCwwhL5JHew41AmWIkDa7vYxeGMjFAljI

 

Останати содржини

 • Прво одделение 01-06.06.2020
 • Прво одделение 18-22.05.2020
 • Прво одделение 11-15.05.2020
 • Прво одделение 04-08.05.2020
 • Прво одделение 30.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 27.04.2020
 • Македонски јазик
 • Физичко и здравствено образование 21-24.04.2020
 • Прво одделение 24.04.2020
 • Природни науки 23.04.2020
 • Денот на планетата земја
 • Општество 22.04.2020
 • Ликовно образование 22.04.2020
 • Македонски јазик 22.04.2020
 • Математика 22.04.2020
 • Математика 21.04.2020
 • Музичко образование 21.04.2020
 • Македонски јазик 21.04.2020
 • Природни науки 21.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 20.04.2020
 • Природни науки
 • Математика
 • Макеоднски јазик
 • Физичко и здравствено образование
 • Прво одделение 15.04.2020
 • Македонски јазик 14.04.2020
 • Природни науки 14.04.2020
 • Математика 14.04.2020
 • Музичко образование14.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 14.04.2020
 • Физичко и здравствено образование
 • Физичко и здравствено образование 10.04.2020
 • Ликовно образование 10.04.2020
 • Математика 10.04.2020
 • Македонски јазик 10.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 06-10.04.2020
 • Македонски јазик и Математика 09.04.2020
 • Mакедонски јазик
 • Македонски јазик и Математика 07.04.2020
 • Прво одделение 06.04.2020
 • Математика
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик 02.04.2020
 • Математика 02.04.2020
 • Физичко и здравствено образование
 • Физичко и здравствено образование 23-27.03.2020
 • Физичко и здравствено образование
 • Општество
 • Ликовно образование
 • Македонски јазик 01.04.2020
 • Математика 01.04.2020
 • Македоснки јазик 30.03.2020
 • Природни науки
 • Македонски јазик 31.03.2020
 • Музичко образование 31.03.2020
 • Македонски јазик 31.03.2020
 • Математика 31.03.2020
 • Математика
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик
 • Музикчко образование
 • Македонски јазик 26.03.2020
 • Математика 26.03.2020
 • Математика
 • Природни науки
 • Математика
 • Англиски јазик Возарци
 • Математика
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик 27.03.2020
 • Македонски јазик 25.03.2020
 • Македоснки јазик 26.03.2020
 • Македонски јазик 24.03.2020
 • Македоснки јазик 24.03.2020
 • Македонски 23.03.2020
 •