strasho pindzur strasho pindzur

Физичко и здравствено образование

Почитувани ученици во прилог ви ги доставуваме видеата кои се снимиени од страна на наставниците по физичко и здравствено образование се со цел да ви овозможиме прегледност и полесна форма за изработка на вежбите од ваша страна

/upload/files/video-1%2810%29.mp4

/upload/files/video-2%2811%29.mp4

 

Останати содржини