strasho pindzur strasho pindzur

Физичко и здравствено образование

30.03-03.04. 2020 ФЗО I-во одд. 79. Скок од место-усовршување 80. Игра,,Дама 81.Скок со затрчување Бидејќи редовната наставна содржина според годишната програма по часот за Ф З О не може да се реализира во домашни услови дадено им е на учениците –основни вежби за обликување,јакнење и истегнување на мускулатурата.А за наставната единица учениците ги упатувам да проследуваат и анализираат на интернет. Ученици во текот на денот најдете време и изработите го комлексот вежби за загревање: -Вежби за главаи врат, -Вежби за раце и раменски појас, -Вежби за половината, -Вежби за нозе и стапала. Секоја вежба се изведува од 10до12повторувања ВАЖНО:Секој ученик кој претендира за поголем успех да изработи три серии:стомачни и грбни вежби по 20 повторувања,момчињата плус 10 склекови, а девојчињата колку можат. П.С.Секоја физичка активност да се документира со видео запис.

https://www.youtube.com/watch?v=l6aqWiOhhc4&t=118s&fbclid=IwAR1zAenUznhUXeEvhtdxliho_bb_uvkUStf9t6D9VFrIBvpIJlYjgnUHAbQ

https://www.youtube.com/watch?v=yFrAN-LFZRU&fbclid=IwAR3H0gn3OYFVbIgkbAeLinWbSq8DmOQls6gZzPe7k_kmIJECnLl5SeC0Re0

https://www.youtube.com/watch?v=VokGTpVc-tg&fbclid=IwAR1HlIic6bBjNb6On-UdbtokmVwtcRS6EPWEPJcuGk1_L0Bu7w9SLvESwi8

 

Останати содржини

 • Прво одделение 01-06.06.2020
 • Прво одделение 18-22.05.2020
 • Прво одделение 11-15.05.2020
 • Прво одделение 04-08.05.2020
 • Прво одделение 30.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 27.04.2020
 • Македонски јазик
 • Физичко и здравствено образование 21-24.04.2020
 • Прво одделение 24.04.2020
 • Природни науки 23.04.2020
 • Денот на планетата земја
 • Општество 22.04.2020
 • Ликовно образование 22.04.2020
 • Македонски јазик 22.04.2020
 • Математика 22.04.2020
 • Математика 21.04.2020
 • Музичко образование 21.04.2020
 • Македонски јазик 21.04.2020
 • Природни науки 21.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 20.04.2020
 • Природни науки
 • Математика
 • Макеоднски јазик
 • Физичко и здравствено образование
 • Прво одделение 15.04.2020
 • Македонски јазик 14.04.2020
 • Природни науки 14.04.2020
 • Математика 14.04.2020
 • Музичко образование14.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 14.04.2020
 • Физичко и здравствено образование
 • Физичко и здравствено образование 10.04.2020
 • Ликовно образование 10.04.2020
 • Математика 10.04.2020
 • Македонски јазик 10.04.2020
 • Физичко и здравствено образование 06-10.04.2020
 • Македонски јазик и Математика 09.04.2020
 • Mакедонски јазик
 • Македонски јазик и Математика 07.04.2020
 • Прво одделение 06.04.2020
 • Математика
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик 02.04.2020
 • Математика 02.04.2020
 • Физичко и здравствено образование
 • Физичко и здравствено образование 23-27.03.2020
 • Физичко и здравствено образование
 • Општество
 • Ликовно образование
 • Македонски јазик 01.04.2020
 • Математика 01.04.2020
 • Македоснки јазик 30.03.2020
 • Природни науки
 • Македонски јазик 31.03.2020
 • Музичко образование 31.03.2020
 • Македонски јазик 31.03.2020
 • Математика 31.03.2020
 • Математика
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик
 • Музикчко образование
 • Македонски јазик 26.03.2020
 • Математика 26.03.2020
 • Математика
 • Природни науки
 • Математика
 • Англиски јазик Возарци
 • Математика
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик
 • Македонски јазик 27.03.2020
 • Македонски јазик 25.03.2020
 • Македоснки јазик 26.03.2020
 • Македонски јазик 24.03.2020
 • Македоснки јазик 24.03.2020
 • Македонски 23.03.2020
 •