strasho pindzur strasho pindzur

Музичко образование Трето одделение

Ова е песната што треба да ја научите.Ви посакувам успешна работа.

https://www.youtube.com/watch?v=-iMjtKROPi4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR00P6snR5g0MWaVpHuIRWdldqyCi793F8g3rOtFKymD-95gTNNBqQwFJJM

Ученици по повод денот на екологијата ќе ја учиме песната Еколошка песна. Песната ќе ја слушате на joy tube. Песната слушајте ја еднаш или два пати. Потоа пејте ја по стихови т.е. музички реченици.За да ги повторите стиховите ќе стиснете пауза. Потоа другите два стиха. Па цела строфа. Така се учи цела песна. Пејте со слушање на песната. Како дополнителна активност во интеграција со ликовно образование нацртајте една слика од песната.

 

Останати содржини