strasho pindzur strasho pindzur

Англиски јазик Возарци

Задолжение за 24.03.2020-Вежба 1 страна 70-Да се препишат зборовите во тетратката.Season-Годишни времиња

Winter-зимо

Spring-пролет

Summer-лето

Autumn-есен

 

Months-месеци

January-јануар

February-февруар

March-март

April-април

May-мај

June-јуни

July-јули

August-август

September-септември

October-октомври

November-ноември

December-декември

 

Plant-засадува

Hole-дупка

Seed-семе

Grow-расте

Cover-покрива

Water-полева

Flower-цвеќе

 

Вежба 3 на страна 70-Текстот да се препише и преведе.

Вежба 4 на страна 71-Да се напише реченица за секоја слика.

Вежба 5 на страна 71-Дадени се глаголи и со нив да се напишат правила за својата училница.

Вежба 6 на страна 71-Да се допишат месеците

 

 

Останати содржини