strasho pindzur strasho pindzur

Недела на информатиката

Активност по повод Недела на информатиката
Работилници :
Кодирај го своето име
Како безбедно на Интернет
Нашето училиште зема учество и во Неделата посветена на Информатиката

Недела на информатиката

 

Останати содржини