strasho pindzur strasho pindzur

Работилница на тема плетење, шиење и дискусија за ткаенини на разбој

На час по вештини за живеење во 9б одделение се одржа работилница на тема плетење, шиење и дискусија за ткаенини на разбој

Вештини за живеење

 

Останати содржини