strasho pindzur strasho pindzur

Меѓународниот ден на волонтерството, во просториите на Црвен Крст Кавадарци

По повод 5 Декември- Меѓународниот ден на волонтерството, во просториите на Црвен Крст Кавадарци се организира прием на активни волонтери - ученици и наставници кои го одбележаа овој ден, запознавајќи се со функционирањето на Црвен Крст на Република Северна Македонија. Воедно се одржа и работилница за AIDS/СИДА, со цел одбележување на Неделата за борба со оваа болест и поддршка на заболените од СИДА (1-7 декември)

Црвен крст

 

Останати содржини