strasho pindzur strasho pindzur

Еко секција

Во нашето училиште секоја недела се реализираат работилници од Еко секција во која учествуваат учениците од одделенска настава под раководство на координатор на Екологија Стефка Саздовска

Еко секција

 

Останати содржини