strasho pindzur strasho pindzur

Работилница булинг

На 19.11.2019 во нашето училиште се одржа работилници на тема „Булинг“ а со наслов „Амбасадори за пријателство“. На работилницата учество земаа учениците од шесто и седмо одделение од училиштето

булинг

 

Останати содржини