strasho pindzur strasho pindzur

Посета на библиотеката Феткин

Учениците од 9 одд.под менторство на предметниот наставник Павлинка Костадинова го посетија саемот на книга во градската библиотека "Феткин"-Кавадарци.

Библиотека Феткин

 

Останати содржини