strasho pindzur strasho pindzur

Детска недела

Во ПП "СТРАШО ПИНЏУР" Марена се реализираа повеќе активности за одбележување на Детската недела. Се реализира работилница "Детски права и обврски" која заврши со соработка со дечињата од градинката во Марена. Се одржаа спортски игри и отворен ден со родители. Се реализира посета на фабрика и поштата во Марена. Се одржа приредба за прием на првачињата во Детската организација.

детска недела

 

Останати содржини