strasho pindzur strasho pindzur

Ден на пролетта и екологијата Марена

Во ПП "Страшо Пинџур" Марена, денес се реализираа низа активности по повод Денот на Екологијата и доаѓањето на пролетта. Учениците пишуваа ЕКО пораки, цртаа цртежи со ЕКО тематика, правеа изработки од стара хартија и рециклиран материјал со кои го уредуваа училишниот ходник, го чистеа училишниот двор и околината на училиштето.

Ден на пролетта и екологијата Марена

 

Останати содржини