strasho pindzur strasho pindzur

Ден на пролетта и екологијата Дреново

Денес,21.03.2019 - Ден на пролетта и ден на екологијата Ние,вработените и учениците во ПОУ с.Дреново,ја пречекавме убавината на ова годишно време.Вработени,ученици,родители,сите сплотени допринесоа за разубавување на ентериерот и екстериерот на училиштето.Со пластика и хартија се изработија омилени предмети на учениците,со филм за Екологијата уште повеќе се внеси свеста за екологија во Нашето училиште,се спроведе еколошка акција во училиштето и училишниот двор,за на крај да добиеме еко-пораки.Училишниот ходник се закити-освежи со пролетни изработки...Вредните ученици се потрудија за сликовито и писмено да Ни ја доловат убавината на ова годишно време.Среќни,весели,насмеани лица Ни донесе пролетта...

Ден на пролетта и екологијата Дреново

 

Останати содржини

 • Предновогодишна магија
 • Новогодишна работилница I одделение
 • Еко акција
 • 23 Октмоври
 • посета на археолошкиот локалитет Кртозов рид
 • Еко акција
 • Посета на институции
 • 11 Октомври- Ден на народното востание
 • Детската недела
 • Ден на пролетта и екологијата Дреново
 • Новогодишна приредба
 • Дел од Новогодишните активности
 • Ден на Дрвото 2016
 • Голем одмор во ПОУ ,,Страшо Пинџур,, с.Дреново
 • Голем Одмор
 • Природни науки - Електрична енергија
 • Македонија без отпад 2016
 • Активности април 2016
 • Априлијада 2016
 • Ден на пролета – 21.03.2016
 • Патронат 2016 година
 • Заедничка грижа за правилно насочување на учениците
 • Училишен натпревар по математика
 • Вештини за живеење – безбедност и заштита
 • Вештини за живеење – плетење и ткаење
 • Заедничка грижа за учениците – Новогодишна приредба и базар
 • Новогодишна - приредба 2015/2016
 • Ден на Дрвото 2015
 • „Прочитав јас - прочитај и ти“
 • Проект за меѓуетничка интеграција во образованието
 • Прием на првачињата во детската организација
 • Македонија без отпад
 • Еднодневен излет во месноста Дошница, Демир Капија
 • 1 Април 2015
 • Здрава Храна
 • „Преработка на рудата и производство на феро-никел“
 • „Здрава исхрана – од семе до готов производ“
 • Си беше еднаш...
 • Ден на Дрвото 2014
 • Детска организација 2013
 • Велигден
 • Априлијада
 • Ден на екологија
 • Патронат 2013
 • Украсување за Нова Година
 • Библиотека
 • Ученички дом - Дреново
 • Дреново
 •