strasho pindzur strasho pindzur

Патронен празник

Денес во ПОУ,,Страшо Пинџур,, с.Возарци го одбележивме патрониот празник на нашето училиште. Училиштето го слави патрониот празник, го слави името на големиот великан Страшо Пинџур. Горди сме на неговото историско минато. Неговата личност е достојна за почит, а неговото дело е наша вечна инспирација. Во чест на патрониот празник беше подготвена културна уметничка програма од страна на учениците под менторство на професорката по македонски јазик Весна Крстева. Преку прозата, поезијата, ликовните творби, рециталот и училишната фолклорна група ги оживеавме спомените од минатото за народниот херој Страшо Пинџур.

Патронен празник

 

Останати содржини

 • Вулкани и земјотреси
 • Лизгање
 • Еко акција
 • Еко акција
 • Детска недела
 • Ден на пролетта и екологијата Возарци
 • Патронен празник
 • Учество на награден конкурс во ПОУ во с.Возарци
 • Дел од активностите по предметот вештини за живеење
 • Изработка на честитка за Нова година
 • Дел од Новогодишните активности
 • Читаме- Библиотека на тркала
 • Час по општество Предци и потомци
 • Дел од Новогодишната работилница со учениците и родителите
 • Активности на учениците од I до V одделение по повод Ден на Дрвото
 • Ден на дрвото - засади ја својата иднина 2016
 • 8ми Септември - Ден на независноста
 • Еднодневен излет-Ваташки Манастир
 • Велигденска работилница и Велигденски базар 2016
 • Едукација за пошумување
 • Априлијада 2016
 • Недела на екологијата III дел
 • Недела на екологијата II дел 2016
 • Ден на Пролетта и Екологијата
 • Недела на екологијата 2016
 • Изработка на честитки за 8ми Март
 • Одбележување на патрониот празник на нашето училиште
 • Дел од театарската претстава со актерот Војче Китановски
 • Природни науки - Вулкан
 • Набљудување стари и нови градби во блиската околина
 • Природни науки - Бетон
 • Градба и функција на орална празнина
 • Прв училишен ден
 • Гроздобер 2013
 • Галерија Возарци
 •