strasho pindzur strasho pindzur

Галерија Дневен престој

Со цел да Ви доловиме дел од активностите во Дневниот престој, Ви приложуваме фотографии на дел од нив. Ќе погледнете фотографии од учеството на  нашите ученици на Тиквешкиот Ггоздобер, активностите за 8-ми Март и Велигденскиот пазар, посетата на нашите ученици во Пожарната станица и Винарската визба Тиквеш, Приредбата за Нова година, дел од слободните игри и активности... Уживајте!

Дневен престој

 

Останати содржини