strasho pindzur strasho pindzur

Ден на Дрвото 2016

Традиционално, и оваа година нашето училиште во с.Дреново се вклучи во акцијата „Ден на дрвото - Засади ја својата иднина“ со низа активности. Најпрво, за учениците од 6-9 одделение беше организирано едукативно предавање и презентација за рециклирањето и важноста на ре-употребата на амбалажата: за тетрапак, пластика, хартија.
Кратко видео за тоа како од тетрапак кутија за млеко се изработува лист хартија, па се пристапи кон еко квизот на кој учествуваа учениците од петто одделение.
Паралелно со тестирањето, најмалите ( и највредните) ученици од 1-5 одделение ги уредуваа своите училници, а поголемите го исчистија училишниот двор од пластични шишиња и засадија садници од чемпрес во училишниот двор.
Се на се мошне успешен ден, и уште еднаш покажавме дека навистина сме вредни и се грижиме за нашата животна средина. Нека на сите му стане секојдневие грижата за чиста и здрава околина.

Ден на Дрвото 2016

 

Останати содржини

 • Предновогодишна магија
 • Новогодишна работилница I одделение
 • Еко акција
 • 23 Октмоври
 • посета на археолошкиот локалитет Кртозов рид
 • Еко акција
 • Посета на институции
 • 11 Октомври- Ден на народното востание
 • Детската недела
 • Ден на пролетта и екологијата Дреново
 • Новогодишна приредба
 • Дел од Новогодишните активности
 • Ден на Дрвото 2016
 • Голем одмор во ПОУ ,,Страшо Пинџур,, с.Дреново
 • Голем Одмор
 • Природни науки - Електрична енергија
 • Македонија без отпад 2016
 • Активности април 2016
 • Априлијада 2016
 • Ден на пролета – 21.03.2016
 • Патронат 2016 година
 • Заедничка грижа за правилно насочување на учениците
 • Училишен натпревар по математика
 • Вештини за живеење – безбедност и заштита
 • Вештини за живеење – плетење и ткаење
 • Заедничка грижа за учениците – Новогодишна приредба и базар
 • Новогодишна - приредба 2015/2016
 • Ден на Дрвото 2015
 • „Прочитав јас - прочитај и ти“
 • Проект за меѓуетничка интеграција во образованието
 • Прием на првачињата во детската организација
 • Македонија без отпад
 • Еднодневен излет во месноста Дошница, Демир Капија
 • 1 Април 2015
 • Здрава Храна
 • „Преработка на рудата и производство на феро-никел“
 • „Здрава исхрана – од семе до готов производ“
 • Си беше еднаш...
 • Ден на Дрвото 2014
 • Детска организација 2013
 • Велигден
 • Априлијада
 • Ден на екологија
 • Патронат 2013
 • Украсување за Нова Година
 • Библиотека
 • Ученички дом - Дреново
 • Дреново
 •