strasho pindzur strasho pindzur

УЧИЛИШТЕН НАТПРЕВАР ПО ЕКОЛОГИЈА

На ден 30.11.2016 година(среда), беше спрoведен училиштен натпревар по екологија за учениците од V(петто) одделение. Овој натпревар се реализира во соработка со Локалната самоуправа, ЕД „Тисовец“ и „Фени Индустри“.
Тестовите беа составени и проверени од страна на училишна комисија. Тројца ученици од секоја паралелка со најголем број поени, продолжуваат на полуфинален натпревар кој треба да се спроведе на 09.12.2016 година.

УЧИЛИШТЕН НАТПРЕВАР ПО ЕКОЛОГИЈА

 

Останати содржини