strasho pindzur strasho pindzur

Еко активности на училишната заедница

Учениците од VIII и IX одделение го исчистија училишниот двор селектирајќи го отпадот заедно со одговорните наставници Велика Ташева, Павлинка Костадинова и Елеонора Коцева.

Еко активности на училишната заедница

 

Останати содржини