strasho pindzur strasho pindzur

Си беше еднаш...

      На ден 26.12.2014 во ПОУ „Страшо Пинџур“ с.Дреново беше организиран заеднички настан со вработените, родителите и учениците од V одделение со одделенскиот наставник Трајче Трајков, VI одделение со одд. раководител Кире Крстевски, VII одделение со одд. раководител Сашко Илов и учениците од IX одделение со одделенскиот раководител Мимоза Крстевска. 
Настанот беше именуван како „Си било еднаш...“ и го отворија наставникот Кире Крстевски и наставничката Мимоза Крстевска.
Родителите кои патем речено, донесоа секој по една книга од домашната библиотека, беа поттикнати да раскажат дел од таа книга, лектира или приказна од нивното детство и најраното детство на нивните деца, сегашни ученици во нашето училиште.

Си беше еднаш....

 

Останати содржини

 • Предновогодишна магија
 • Новогодишна работилница I одделение
 • Еко акција
 • 23 Октмоври
 • посета на археолошкиот локалитет Кртозов рид
 • Еко акција
 • Посета на институции
 • 11 Октомври- Ден на народното востание
 • Детската недела
 • Ден на пролетта и екологијата Дреново
 • Новогодишна приредба
 • Дел од Новогодишните активности
 • Ден на Дрвото 2016
 • Голем одмор во ПОУ ,,Страшо Пинџур,, с.Дреново
 • Голем Одмор
 • Природни науки - Електрична енергија
 • Македонија без отпад 2016
 • Активности април 2016
 • Априлијада 2016
 • Ден на пролета – 21.03.2016
 • Патронат 2016 година
 • Заедничка грижа за правилно насочување на учениците
 • Училишен натпревар по математика
 • Вештини за живеење – безбедност и заштита
 • Вештини за живеење – плетење и ткаење
 • Заедничка грижа за учениците – Новогодишна приредба и базар
 • Новогодишна - приредба 2015/2016
 • Ден на Дрвото 2015
 • „Прочитав јас - прочитај и ти“
 • Проект за меѓуетничка интеграција во образованието
 • Прием на првачињата во детската организација
 • Македонија без отпад
 • Еднодневен излет во месноста Дошница, Демир Капија
 • 1 Април 2015
 • Здрава Храна
 • „Преработка на рудата и производство на феро-никел“
 • „Здрава исхрана – од семе до готов производ“
 • Си беше еднаш...
 • Ден на Дрвото 2014
 • Детска организација 2013
 • Велигден
 • Априлијада
 • Ден на екологија
 • Патронат 2013
 • Украсување за Нова Година
 • Библиотека
 • Ученички дом - Дреново
 • Дреново
 •