strasho pindzur strasho pindzur

Соработка со родители I-б одделение

        По иницијатива на родителите од I-б одделение кои се вклучени во ЕКО-ПРОЕКТОТ се собираше цел месец пластична амбалажа. Денес, по повод Детската недела, амбалажaтa се однесе во фабриката за рециклирање на пластика.

Соработка со родители I-б одделение

 

Останати содржини