strasho pindzur strasho pindzur

Соработка со волонтер од општинската организација на ЦК-Кавадарци.

На ден 31.03.2016 година по предметот Граѓанско образование за наставната содржина ,,Хуманитарна акција, организацијата Црвен Крст и Лекари без граници" наставникот Ангел Атанасов им овозможи на учениците од IX одделение едно поинакво искуство. Беше реализиран час заедно со Џанан, волонтер во Општинската организација на Црвен Крст Кавадарци, која доаѓа од САД преку Мировниот Корпус. Учениците имаа можност да се стекнат со нови знаења за овие организации ширум светот и да научат за нивното функционирање.

Соработка со волонтер од општинската организација на ЦК-Кавадарци.

 

Останати содржини