strasho pindzur strasho pindzur

Медиумите денес (Соработка со родител)

Денес во соработка со родителот Анче Глигорова, дипломиран професор по македонски јазик, беше реализиран час со учениците од VII-a и VII-б одделение. Содржината која се реализираше беше - Медиумите денес (значаен дел од секојдневието на младиот човек) а притоа опфаќајќи ги и видовите медиуми (печатени и електронски) како и разликите меѓу медиумите. Најголем акцент при обработка на содржината се стави на функциите на медиумите.

Медиумите денес (Соработка со родител)

 

Останати содржини