strasho pindzur strasho pindzur

АКТИВНОСТИ НА УЧЕНИЧКАТА ЗАЕДНЦА

Учениците од Ученичката заедница учествуват во креирањето на речиси сите ученички манифестации и слчувања -приредбата за првиот училишен ден, преимот на првачиња, учествуваат во организација на забави во училиштето како што беше Новогодишниот хепенинг и сл. Како дел од нивните планирани активности беше поставувањето на пораки за добро однесување во училиштето.

АКТИВНОСТИ НА УЧЕНИЧКАТА ЗАЕДНЦА

 

Останати содржини