strasho pindzur strasho pindzur

ИЗЛОЖБА НА УЧЕНИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Учениците од Ученичката заедница, заедно со одговорните настаници на УЗ – Павлинка Костадинова и Ангел Атанасов, во соработа со наставничката по ликовно образование Роза Атанасова, организираа ликовна работилница согласно своите планирани активности. Со делата кои ги изработија учениците,направија изложба, поставувајќи ги во училишниот ходник.

ИЗЛОЖБА НА УЧЕНИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

 

Останати содржини