strasho pindzur strasho pindzur

Едукативно предавање од Always Училишната Програма

На ден 14.04.2015 година се спроведе едукативно предавање за личната хигиена и грижата за време на пубертетот од Always Училишната Програма за девојчињата од 6 одделение, одржано од страна на модераторот Весна Маркова. Програмата е иницирана и развиена од Procter&Gamble, одобрена од страна на МОН а целта на програмата е да ги информира девојчињата за физичките и емоционалните промени кои се случуваат во пубертетот и да ги едуцира за женската хигиена.

Едукативно предавање од Always Училишната Програма

 

Останати содржини