strasho pindzur strasho pindzur

Велосипедска парада 2015 година

По повод Месецот на велосипедистите, нашето училиште зема учество на Велосипедската парада организирана од страна на Општинскиот сојуз на Училишен спорт чиј Претседател е наставникот по физичко и здравствено воспитание, а воедно и наш колега, г-дин Милан Колев.Тој заедно со колегата Кире Василев ги поздравија сите учесници од нашето училиште со најава за нови спортски активности.

Велосипедска парада 2015

 

Останати содржини