strasho pindzur strasho pindzur

Ден на Европската унија

9-ти Мај, Денот на ЕУ се одбележа во просториите на нашето училиште со читање на реферат како и со учество на учениците на активноста на плоштадот на Кавадарци.

Ден на европската унија

 

Останати содржини