strasho pindzur strasho pindzur

Излет-Дошница

Учениците од ООУ„Страшо Пинџур“ Кавадарци и ПОУ„Страшо Пинџур“ с.Дреново реализираа пролетен ден со посета на објекти и излетнички места предвидени според годишната програма. Се изврши посета на Музеј на општина Демир Капија, ХЕЦ „Дошница“, излетничкото место Дошница како и винариите „Попова кула“ и „Вила Марија“. Учениците се здобија со повеќе знаења од областа на винарството, добивањето на електрична енергија како и минатото на овој регион.

Излет - Дошница

 

Останати содржини