strasho pindzur strasho pindzur

ЕКО САМИТ- ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ ЗА НАШЕТО УЧИЛИШТЕ

ЕКО-САМИТ, официјално прогласување на најуспешни наградени еко-училишта и доделување на сертификати и знамиња. Поздравен говор одржа Амбасадорот на Швајцарската конфедерација г-ин Стефано Лазарото, програмскиот координатор од МОН г-ца Васе Ачкоска и извршниот директор на ОХО г-ин Пеце Талески. Сето ова е резултат на одговорно и успешно спроведување на Програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Нашето училиште е во 18-те најуспешни во Република Македонија и ова е второ зелено знаме за нас. Нека ни е честито! Голема благодарност за соработката на НВО ЕКО-ЖИВОТ!

Еко - самит зелено знаме за нашето училиште

 

Останати содржини