strasho pindzur strasho pindzur

Активности Драмска секција

ДРАМСКА СЕКЦИЈА

 

Драмската, литературно-рецитаторската и новинарската секција со својата активна работа ја продолжуваат долгогодишната традиција, надополнувајќи се една со друга во своите активности.Активностите на споменатите секции се насочени кон одбележување на сите значајни манифестации во Училиштето или во пошироката средина. Нивната работа е насочена кон негувањето на нашето национално литературно и културно богатство, кон развојот на креативноста, кон развој на творечката активност. Учениците од овие секции се носители на културно-забавниот живот во Училиштето.

По повод патрониот празник на училиштето беше изведена драмата „Бегалка“од В.Иљоски од членовите на драмската секција, под менторство на наставникот по македонски јазик Зорица Атанасова.


 

 

драмска патронат

 

Останати содржини