strasho pindzur strasho pindzur

Активности хор

Во нашето училиште активно работи хорот под водство на наставникот Горан Крстев. Хорот зема учество на повеќе приредби и манифестации.

Хор

 

Останати содржини