strasho pindzur strasho pindzur
next prev

5ти Мај Денот на Македонскиот јазик

5ти Мај Денот на Македонскиот јазик во нашето училиште ООУ Страшо Пинџур Кавадарци ќе биде одбележан со презентација која ќе биде посветена на македонскиот јазик. Одбележувањето на овој значаен ден е во духот на македонскиот јазик и оваа активност е со цел да го чествуваме македонскиот јазик и да придонесиме во негувањето на неговата стандардна форма. Да го чуваме, негуваме нашиот јазик бидејќи тоа е јазикот кој ни е оставен од нашите прадедовци и претставува наше духовно и културно наследство и богатство. Нека ни е честит и вековит денешниот ден!

/upload/files/5-%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%98-%D0%94%D0%95%D0%9D-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA..pptx

 

Останати содржини