strasho pindzur strasho pindzur
next prev

5ти Мај Денот на Македонскиот јазик

„Jазикот е нашата единствeнa татковина“ Блаже Конески. На 3 мај 1945 г. Комисијата за јазик и правопис на Министерството за просвета, донесе решение за утврдување на македонската азбука, кирилица со 31 буква која била официјализирана на 5 мај со објавување во весникот „Нова Македонија“. Со усвојување на азбуката на македонскиот јазик како официјално писмо и озаконувањето на првиот правопис беше стандардизиран македонскиот јазика. А каков бил патот од почетокот до денес, погледнете ја приложената презентација.

/upload/files/video-1588626913.mp4

 

Останати содржини