strasho pindzur strasho pindzur

Регионални натпревари на училиштата за деца ученици со посебни потреби

       Во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија и ОСУС на Кавадарци, во спортската сала Јасмин во Кавадарци, се одржаа Регионални натпревари на училиштата за деца ученици со посебни потреби на Западен регион.На овие натпревари учествуваа 70 деца ученици од посебните училишта од Битола, Кавадарци, Прилеп, Македонски Брод и Прилеп.

Учесниците на Регионалните натпревари ги поздрави генералниот секретар на ФУСМ Герман Боглев и претседателот на Општинскиот сојуз на училишен спорт на Кавадарци и на Натпреварувачка комисија при ФУСМ Милан Колев, а натпреварите свечено ги отвори директорката на ООУ Страшо Пинџур" од Кавадарци Илинка Баќева.Натпреварите поминаа во пријатно и весело расположение и дружење на децата и нивните наставници, кои уживаа во натпреварувањето и дружењето.

Регионален натпревар