strasho pindzur strasho pindzur

Спроведени акции во училиштето (Македонија без отпад - АЈДЕ МАКЕДОНИЈО)

Согласно добиеното известување од страна на Канцеларијата на програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ а согласно со поддршката на секоја Еко акција нашето училиште се вклучи и во оваа акција „Македонија без отпад“.

 Со цел содавање на поубава и почиста животна средина, подигнување на јавната свест за зачувување на животната средина, како и фокусирање на вниманието на јавноста на проблемот со загадувањето и спроведувањето со отпадот, нашето училиште спроведе повеќе активности, кои може да се видат на документот

izvestaj_od_ajde_makedonijo-_makedonija_bez_otpad.pdf   
 

Останати содржини