strasho pindzur strasho pindzur

За дневен престој

Во ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“ кое оди во чекор со времето веке 15 год.  работи дневниот престој. Денес во дневниот престој се згрижени 85 ученици кои учат, творат, се образуваат и воспитуваат под надзор на дипломирани одделенски наставници. Во дневниот престој учениците ги пишуваат домашните задачи.Важно е да се мотивира креативноста кај секој ученик и овозможување на различни активности кои ке му помогнат на детето да ги покаже своите способности. За учениците од дневниот престој е обезбеден бесплатен превоз за доаѓање на училиште и за враќање до своите домови.

 

Импресии од нашите ученици

 

  • Наутро чекај го автобусот пред твојот дом – по дневниот престој тој сигурно и безбедно ќе те врати повторно пред твојот дом.
  • Дневниот престој е бесплатен. 
  • Секогаш навреме добиваме топол оброк.
  • Имаме безбеден влез во училиштето на прекрасниот кеј на нашата река - со премин под мостот.

Телефони за контакт

043/410 958 - училиште

072 250 950 - педагог

 

www.ou-strasopindzur.com/

 

 

 

 

 

 

Останати содржини